Warning: Only the first byte will be assigned to the string offset in /home/crystalbusi/public_html/wp-content/plugins/responsive-menu/v4.0.0/inc/helpers/custom-functions.php on line 218
Meniu

Tarife

  • Tarifele practicate de noi includ și taxele de registru

GARANȚIE: Ne asumăm faptul că onorariul achitat îți va fi returnat în cazul în care firma nu se înființează sau modificarile solicitate nu se produc, atunci când culpa este exclusiv a noastră.

Înființare P.F.A.                                                                                                                                                                                                                                        220 RON

Înființare S.R.L. cu asociat unic                                                                                                                                                                                                         450 RON

Înființare S.R.L. cu asociat persoană juridică                                                                                                                                                                               550 RON

Înființare S.R.L. cu asociat cetățean străin                                                                                                                                                                                    700 RON

Înființare S.R.L. – D.                                                                                                                                                                                                                                320 RON

Actualizarea datelor de identificare ale asociatului                                                                                                                                                                  450 RON

Autorizarea codurilor C.A.E.N.                                                                                                                                                                                                            220 RON

Cesiune de părți sociale în vederea adăugării unui nou asociat                                                                                                                                          600 RON

Cesiune de părți sociale în vederea adăugării unui nou asociat și revocarea asociatului actual                                                                             650 RON

Cesiune internă a părților sociale în vederea revocării unui asociat care deține calitatea de administrator într-un S.R.L. cu 2 asociați     650 RON

Cesiune internă a părților sociale în vederea revocării unui asociat dintr-un S.R.L. cu 2 asociați                                                                              650 RON

Cesionarea integrală a societății                                                                                                                                                                                                    700 RON

Deschiderea unui punct de lucru și autorizarea codurilor C.A.E.N.                                                                                                                                        230 RON

Închiderea unui punct de lucru                                                                                                                                                                                                        230 RON

Deschiderea și închiderea unui punct de lucru (pentru aceeași societate)                                                                                                                     400 RON

Extinderea obiectului secundar de activitate în limita a 4 sau 5 coduri C.A.E.N. și autorizarea acestora                                                                500 RON

Majorarea capitalului social sau reducerea capitalului social                                                                                                                                              420 RON

Modificarea duratei de funcționare a societății                                                                                                                                                                          420 RON

Numirea unui nou administrator în cadrul societății                                                                                                                                                                500 RON

Prelungirea perioadei de funcționare a societății                                                                                                                                                                      500 RON

Prelungirea mandatului administratorului                                                                                                                                                                                   420 RON

Prelungirea valabilității sediului social ori a punctului de lucru                                                                                                                                             220 RON

Radierea societatii (ambele etape de la O.N.R.C.)                                                                                                                                                                     550 RON

Radierea întregului obiect secundar de activitate                                                                                                                                                                     420 RON

Radierea întregului obiect secundar de activitate, cu excepția a 5 coduri C.A.E.N. și autorizarea acestora                                                           480 RON

Radierea obiectului secundar de activitate din cadrul P.F.A. – ului                                                                                                                                      220 RON

Reluarea activității unui S.R.L.                                                                                                                                                                                                            420 RON

Recodificarea obiectelor de activitate în conformitate cu codul C.A.E.N. Rev. 2                                                                                                               220 RON

Revocarea administratorului actual și numirea unui nou administrator                                                                                                                           500 RON

Schimbarea formei juridice a societății                                                                                                                                                                                         420 RON

Schimbarea denumirii societății                                                                                                                                                                                                      420 RON

Schimbarea obiectului principal de activitate al unui S.R.L. și autorizarea noului cod C.A.E.N.                                                                                    420 RON

Schimbarea obiectului secundar de activitate în limita a 4 sau 5 coduri C.A.E.N. și autorizarea codurilor acestora                                           480 RON

Schimbarea obiectului principal de activitate în cadrul P.F.A.-ului                                                                                                                                      220 RON

Schimbarea obiectului secundar de activitate în cadrul P.F.A.-ului și autorizarea codurilor C.A.E.N. dorite                                                            220 RON

Schimbarea sediului profesional pentru P.F.A.                                                                                                                                                                             220 RON

Schimbarea sediului social al unui S.R.L.                                                                                                                                                                                       420 RON

Suspendarea ori reluarea activității în cadrul unui S.R.L. (mențiune O.N.R.C.)                                                                                                                  420 RON

Suspendarea ori reluarea activității în cadrul unui P.F.A. (mențiune O.N.R.C.)                                                                                                                  220 RON

Găzduirea sediului social pe o perioadă de 6 Luni                                                                                                                                                                     400 RON

Găzduirea sediului social pe o perioadă de 12 Luni                                                                                                                                                                    700 RON

  • Pentru societățile cu mai mult de 1 asociat se adaugă suma de 70 ron per asociat. Aceștia reprezintă taxele de publicare în monitorul oficial.

Tarife

  • Tarifele practicate de noi includ și taxele de registru

GARANȚIE: Ne asumăm faptul că onorariul achitat îți va fi returnat în cazul în care firma nu se înființează sau modificarile solicitate nu se produc, atunci când culpa este exclusiv a noastră.

Înființare P.F.A. – 220 RON

Înființare S.R.L. cu asociat unic – 450 RON

Înființare S.R.L. cu asociat persoană juridică – 550 RON

Înființare S.R.L. cu asociat cetățean străin – 700 RON

Înființare S.R.L. – D. – 320 RON

Actualizarea datelor de identificare ale asociatului – 420 RON

Autorizarea codurilor C.A.E.N. – 220 RON

Cesiune de părți sociale în vederea adăugării unui nou asociat – 600 RON

Cesiune de părți sociale în vederea adăugării unui nou asociat și revocarea asociatului actual – 650 RON

Cesiune internă a părților sociale în vederea revocării unui asociat care deține calitatea de administrator într-un S.R.L. cu 2 asociați – 650 RON

Cesiune internă a părților sociale în vederea revocării unui asociat dintr-un S.R.L. cu 2 asociați – 650 RON

Cesionarea integrală a societății  – 700 RON

Deschiderea unui punct de lucru și autorizarea codurilor C.A.E.N. – 230 RON

Închiderea unui punct de lucru – 230 RON

Deschiderea și închiderea unui punct de lucru(pentru aceeași societate) – 400 RON

Extinderea obiectului secundar de activitate în limita a 4 sau 5 coduri C.A.E.N. și autorizarea acestora – 500 RON

Majorarea capitalului social sau reducerea capitalului social – 420 RON

Modificarea duratei de funcționare a societății – 420 RON

Numirea unui nou administrator în cadrul societății – 500 RON

Prelungirea perioadei de funcționare a societății – 500 RON

Prelungirea mandatului administratorului – 420 RON

Prelungirea valabilității sediului social ori a punctului de lucru – 220 RON

Radierea societatii (ambele etape de la O.N.R.C.) – 550 RON

Radierea întregului obiect secundar de activitate – 420 RON

Radierea întregului obiect secundar de activitate, cu excepția a 5 coduri C.A.E.N. și autorizarea acestora – 480 RON

Radierea obiectului secundar de activitate din cadrul P.F.A.–ului – 220 RON

Radierea P.F.A.- ului de la O.N.R.C. – 220 RON

Reluarea activității unui S.R.L. – 420 RON

Recodificarea obiectelor de activitate în conformitate cu codul C.A.E.N. Rev 2 – 220 RON

Revocarea administratorului actual și numirea unui nou administrator – 500 RON

Schimbarea formei juridice a societății – 420 RON

Schimbarea denumirii societății – 420 RON

Schimbarea obiectului principal de activitate al unui S.R.L. și autorizarea noului cod C.A.E.N.  – 420 RON

Schimbarea obiectului secundar de activitate în limita a 4 sau 5 coduri C.A.E.N. și autorizarea codurilor acestora – 480 RON

Schimbarea obiectului principal de activitate în cadrul P.F.A.-ului – 220 RON

Schimbarea obiectului secundar de activitate în cadrul P.F.A.-ului și autorizarea codurilor C.A.E.N. dorite – 220 RON

Schimbarea sediului profesional pentru P.F.A. – 220 RON

Schimbarea sediului social al unui S.R.L. – 420 RON

Suspendarea ori reluarea activității în cadrul unui S.R.L. (mențiune O.N.R.C.) – 420 RON

Suspendarea ori reluarea activității în cadrul unui P.F.A. (mențiune O.N.R.C.) – 220 RON

Găzduirea sediului social pe o perioadă de 6 Luni – 400 RON

Găzduirea sediului social pe o perioadă de 12 Luni – 700 RON

  • Pentru societățile cu mai mult de 1 asociat se adaugă suma de 70 ron per asociat. Aceștia reprezintă taxele de publicare în monitorul oficial.