Warning: Only the first byte will be assigned to the string offset in /home/crystalbusi/public_html/wp-content/plugins/responsive-menu/v4.0.0/inc/helpers/custom-functions.php on line 218
Meniu

                                                                            TERMENI ȘI CONDIȚII – CRYSTAL BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.

Data ultimei actualizări:05.04.2024

 

 1. Preambul

Prin intermediul prezentului document se reglementează modalitatea în care societatea noastră furnizează serviciile de înființare și modificare a altor societăți, dar și alte prevederi fundamentale care privesc raporturile juridice dintre societatea noastră și dvs..

De asemenea, prezentul document se stabilesc termenii(anume – acordul juridic încheiat între Crystal Business Solutions S.R.L. și dvs., denumit în continuare ,,Beneficiar”, în calitate de persoană fizică sau persoană juridică) de utilizare a site-ului www.crystal-business.ro, site aflat în proprietatea societății Crystal Business Solutions S.R.L., identificată prin J40/6955/2023 și C.U.I. 47977649, cu sediul social în Bucureşti, Str. Grigore Ionescu, Nr. 63, Bl. T73, Sc. 2 Et. 4, Ap. 42, Sector 2 și cu următoarele date de contact:

Precizăm faptul că www.crystal-business.ro, reprezintă site-ul de prezentare al societății Crystal Business Solutions S.R.L. prin intermediul căruia puteți lua legătura cu reprezentanții societății sau puteți afla informații referitoare la serviciile noastre și prețurile practicate.

Supunem atenției dvs. faptul că, pe lângă acești Termeni și Condiții este necesar să citiți și celălalte secțiuni ale site-ului nostru care fac referire la Politica de confidențialitate și Politica cookies-urilor deoarece acestea alcătuiesc împreună un contract asupra căruia dvs. vă exprimați acordul(prin accesarea sau utilizarea în continuare a site-ului) pentru a putea beneficia de serviciile oferite de către societatea noastră.

Facem tot posibilul ca informațiile pe care le regăsiți pe site-ul nostru să fie actualizate în timp util însă, există posibilitatea ca datorită modificărilor legislative sau procedurale, anumite informații prezentate într-un anumit moment să nu mai fie conforme cu realitatea, sens în care, pentru acestea nu ne asumăm răspunderea. 

Societatea noastră își rezervă dreptul de a aduce modificări prezentului document, fără a fi nevoie de îndeplinirea vreunei formalități speciale. În momentul în care vom efectua modificări asupra Termenilor, vom modifica conținutul prezentului document precum și data adoptării noului regulament. De asemenea, pentru a lua cunoștință de noul regulament, societatea noastră va publica pe prima pagină a site-ului un link care vă va redirecționa către noul document actualizat.

În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii prezentului document sau a oricărei alte politici, vă rugăm să încetați imediat accesarea sau folosirea site-ului.

 

 1. În sensul prezentului document, termenii și expresiile de mai jos au primit următoarele semnificații:

2.1. Prestator = Crystal Business Solutions S.R.L. – persoana juridică română cu care veți încheia contractul de prestări servicii și care este identificată prin J40/6955/2023 și C.U.I. 47977649, cu sediul social în Bucureşti, Str. Grigore Ionescu, Nr. 63, Bl. T73, Sc. 2 Et. 4, Ap. 42, Sector 2.

2.2. Beneficiar = orice persoană fizică sau persoană juridică care plasează o comandă prin oricare dintre mijloace puse la dispoziție de către societatea noastră.

2.3. Serviciu = orice serviciu pe care îl veți regăsi pe site-ul nostru www.crystal-business.ro și care este pus la dispozița dvs. de către societatea noastră,

2.4. Comandă = orice solicitare electronica sau fizică ce intervine în oricare dintre modalitățile puse la dispoziție de către societatea Crystal Business Solutions S.R.L. și pe baza căreia Beneficiarul își exprimă intenția de a procura unul sau mai multe servicii.

2.5. Contract = orice comandă confirmată de către societatea Crystal Business Solutions S.R.L., prin intermediul căreia noi suntem de acord să prestăm serviciile de care dvs. aveți nevoie, iar dvs. în calitate de beneficiar, sunteți de acord să achitați contravaloarea realizării acestor servicii.

2.6. www.crystal-business.ro = site-ul de prezentare aflat în proprietatea Crystal Business Solutions S.R.L. ce conține informații despre prețurile practicate, dar și despre serviciile pe care societatea noastră vi le pune la dispoziție.

2.7. Utilizator = orice persoană care accesează site-ul societății noastre.

Restul termenilor care se vor regăsi în prezentul document vor primi înțelesul conferit prin intermediul Ordonanței de Urgență numărul 34/2014, dar și a celorlalte prevederi legale aplicabile.

 

 1. Dreptul de proprietate intelectuală

Societatea Crystal Business Solutions S.R.L. își rezervă dreptul de proprietate intelectuală asupra întregului conținut care se regăsește pe site-ul www.crystal-business.ro , acesta fiind protejat prin intermediul legislației române în vigoare ce își găsește aplicabilitatea în materia drepturilor de autor și a altor drepturi conexe, spre exemplu, dar fără a se limita doar la acestea, prin aplicabilitatea Legii nr. 8/1996 și a Legii 129/1992. Excepție de la ipoteza anterior expusă fac cazurile în care legea prevede în mod expres altfel.

În situația în care utilizatorii postează pe pagina societății noastre, respectiva postare devine proprietatea societății noastre însă, societatea nu își asumă răspunderea pentru informațiile și conținutul postat de către partenerii societății, utilizatori sau terti, sens în care, dreptul de autor și eventualele repercursiuni vor fi suportate în integralitate de către cei care au realizat postarea respectivă.

Dacă pe site-ul societății va fi publicat conținut care a fost preluat în urma unui acord dintre noi și partenerii cu care colaborăm, atunci societatea noastră se obligă ca în finalul mesajului postat sau în dreptul imaginii postate să indice numele partenerului sau orice alte informații care pot conduce la identificarea acestuia.  

Fără a obține un acord în prealabil din partea societății noastre, nici o persoană nu are dreptul de a copia, modifica, publica, distribui, transmite, comercializa, licenția, crea materiale derivate sau reproduce fidel site-ul sau oricare parte din acesta. Per a contrario, societatea noastră își rezervă dreptul de a folosi toate mijloacele legale de protecție.

Singurele moduri prin care puteți utiliza site-ul societății noastre sunt acelea de informare și de comunicare cu reprezentanții societății noastre.

Angajarea în orice activitate, directă sau indirectă, care perturbă sau interferează cu informațiile și serviciile noastre, incluzând serverele și/sau rețelele pe care produsele și datele noastre sunt localizate, sau de care sunt conectate, este strict interzisă. Prin continuarea navigării pe site, acceptați în mod expres să nu accesați sau să nu încercați să accesați oricare dintre resursele noastre prin orice mijloace automate, neetice sau neconvenționale.

Prin utilizarea oricărui mod de comunicare cu reprezentanții societății noastre sau prin postările pe care le veți face, vă exprimați în mod expres acordul și vă asumați responsabilitatea că nu veți încărca, posta, partaja sau distribui conținut care:

 • Este ilegal, amenințător, calomnios, abuziv, hărțuitor, degradant, indimidant, fraudulos, amăgitor, invaziv, rasist sau care conține orice tip de limbaj sugestiv, inadecvat sau explicit;
 • Încalcă o marcă înregistrată, un patent, un secret comercial, dreptul de autor sau orice alt drept de proprietate al oricărei părți;
 • Conține orice tip de reclamă neautorizată sau nesolicitată;
 • Impersonează orice persoană sau entitate, incluzându-i pe angajații sau reprezentații societății nostre.

În ipoteza în care, pe site-ul societății noastre va fi încărcat astfel de conținut, societatea noastră nu este responsabilă de întârzierea sau eșecul de a șterge o astfel de postare.

Prin faptul că dvs. sunteți de acord cu continuarea navigării pe site-ul societății noastre, înțelegeți și acceptați faptul că, societatea noastră își rezervă dreptul de a șterge în orice moment acea postare care încalcă regulile stabilite prin intermediul prezentului document și că nu veți formula nici un fel de pretenție față de societatea noastră. 

În orice situație în care termenii prezentului document nu sunt respectați, dvs. agreați faptul că, toate daunele, costurile(inclusiv onorariile avocaților) și prejudiciile vor cadea exclusiv în sarcina dvs. și veți exonera societatea noastră  de orice fel de răspundere.

 

 1. Scurtă precizare asupra datelor cu caracter personal

Odată cu accesarea site-ului www.crystal-business.ro, cu interacțiunea pe care o aveți cu reprezentanții societății prin orice mijloc de comunicare sau prin plasarea unei comenzi, dvs. vă exprimați acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal așa cum aceasta este prezentată în secțiunea ce privește Politica de Confidențialitate.

De asemenea, vă punem în vedere faptul că, site-ul www.crystal-business.ro colectează date cu caracter personal. Pentru o mai bună înțelegere asupra modului în care aceste date sunt colectate, vă rugăm să lecturați secțiunea site-ului care face referire la Politica de Confidențialitate.

Totodată, există posibilitatea ca site-ul nostru să colecteze informații referitoare la adresa IP sau dispozitivul pe care îl folosiți prin intermediul cookies-urilor sau a altor tehnologii similare, sens în care, vă rugăm să consultați secțiunea de pe site care face referire la Politica modulelor cookies.

Învederăm faptul că, societatea noastră depune toate diligențele necesare ca protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date să se afle în deplină armonie atât cu legislația națională cât și cu cea europeană.    

 

 1. Modificări care pot interveni pe site

Societatea noastră, Crystal Business Solutions S.R.L. își rezervă dreptul de a edita, adăuga, șterge sau suspenda porțiuni din site sau site-ul în integralitate, în orice moment, fără a fi nevoie de vreo notificare în prealabil sau de îndeplinirea vreunei alte condiții speciale.   

 

 1. Recunoașterea beneficiarului și modalități de transmitere a documentelor

Ținând cont de prevederile articolului 322 din Codul Penal care face referire la Falsul în înscrisuri sub semnătură privată, în momentul în care beneficiarul alege să trimită documentele prin intermediul mijloacelor de comunicare electronică(e-mail, whatsapp sau alte categorii de aplicații) acesta se obligă ca respectivele documente să fie conforme cu originalul, iar totalitatea informațiilor care au condus la redactarea documentelor solicitate de către client, să fie reale și corecte, sens în care, dacă în urma verificării documentelor ați constatat una sau mai multe erori aveți obligația de a nu utiliza documentele înainte de a luat legătura cu noi. În ipoteza în care beneficiarul încalcă aceste condiții ale societății noastre, întreaga răspundere civilă sau penală i se va imputa.

Dacă se constată faptul că eroarea se datorează unei deficiențe a serviciilor noastre, vom depune toate diligențele necesare pentru rectificarea problemei, iar dacă nu se va reuși această remediere, vă vom rambursa suma achitată pentru serviciile solicitate, acesta fiind singura modalitate pe care societatea noastră o recunoaște atunci când se află în imposibilitatea de executare a obligațiilor contractuale.

Odată cu continuarea utilizării site-ului, cu acceptarea termenilor, cu interacțiunea pe care o aveți cu unul dintre reprezentanții noștri, cu emiterea chitanțelor(în cazul persoanelor fizice) sau a chitanțelor și facturilor(în cazul persoanelor juridice), cu transmiterea informațiilor cu caracter personal, etc., beneficiarul își exprimă acordul pentru identificarea lui prin intermediul mijloacelor de comunicare electronică.

Ținând cont de prevederile Legii 129/2019 care se referă la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, prin raportare la articolul 5, alineatul 1, litera g, Prestatorul este entitatea raportoare care are obligația de a aplica măsuri de cunoaștere a clientelei în scopul identificării clientului și verificării identității acestuia, precum și pentru identificarea beneficiarului real, conform articolului 11, alineat 1.

Pentru a vă confirma identitatea și pentru a ne îndeplini obligațiile legale, societatea noastră își rezervă dreptul ca în orice moment să vă solicite o fotografie împreună cu C.I.-ul dvs., să realizeze un video-call sau să aplice orice altă metodă prin care putem să ne convingem și pe baza căreia, în caz de necesitate putem să demonstrăm faptul că documentele pe care le dețineți sunt proprietatea dvs. și nu au fost furnizate de terțe persoane iar beneficiarul serviciilor sunteți dvs. și nu altă persoană.  

În ceea ce privește semnarea documentelor, în conformitate cu Legea numărul 455/2001, republicată și al Regulamentului (UE) numărul 910/2014, beneficiarul poate realiza acestă operațiune prin intermediul unui certificat digital emis de către un furnizor acreditat în acest scop sau olograf.

Beneficiarul are posibilitatea ca transmiterea documentelor să o realizeze prin mijloace de comunicare electronică:

 1. adresa de e-mail

Sau

 1. contul de whatsapp, însă:
 • În momentul în care beneficiarul alege ca documentele redactate de către societatea noastră să fie semnate olograf, acestea trebuiesc scanate document cu document, salvate într-un fișier de tip PDF, denumite conform indicațiilor prezentate de către reprezentanții noștri și parolate înainte de a fi trimise spre expediere. Menționăm faptul că, în momentul în care documentele vor fi scanate, acestea trebuie să fie perfect lizibile adică, să nu prezinte ștersături, adăugări, umbre sau alte modificări ce ar putea îngreuna lecturarea documentului. 
 • În momentul în care beneficiarul alege ca semnarea documentelor să se realizeze prin intermediul certificatului digital, acesta trebuie să aibă în vedere faptul că, semnătura digitală trebuie să fie valabilă pentru încă cel puțin 1 lună, să fie lizibilă și amplasată într-un loc vizibil pe pagina.

 

 1. Servicii de înființare a societăților sau de modificare a acestora

Precizăm încă de la început faptul că, societatea noastră își rezervă dreptul de a refuza în mod unilateral, fără a prezenta vreun motiv, încheierea unui contract cu un beneficiar. Societatea noastră nu va vea nici o răspundere în cazul în care vom refuza să dăm curs unei comenzi.

Societatea noastră vă oferă posibilitatea unei experiențe complete în ceea ce privește întocmirea dosarului pentru înfiintarea unui S.R.L., S.R.L.-D, P.F.A. sau pentru orice altă mențiune de care aveți nevoie.

Reprezentanții nostri vă pot ajută cu întocmirea completă a dosarului, cu depunerea actelor în Registrul Comerțului, cu verificarea soluției de pe portal, cu completarea actelor atunci când situația o cere, cu ridicarea documentelor după ce dosarul a fost admis de către Registru(rezoluție, certificat de inregistrare, certificate constatatoare) sau doar cu pregătirea documentelor și îndrumare în ceea ce privește aranjarea actelor. Menționăm faptul că, societatea noastră nu poate fi considerată răspunzătoare pentru consecințele juridice sau prejudiciile de orice natură care iau naștere prin prisma faptului că termenul de soluționare al dosarului este mai mare față de cel anticipat de noi sau de către dvs.. În ipoteza în care dosarul dvs. a fost respins exclusiv din culpa noastră, eventualele consecințe juridice sau prejudicii materiale pentru care societatea noastră poate fi trasă la răspundere nu pot depăși cuantumul sumelor de bani achitate pentru furnizarea serviciilor. 

În momentul în care sunteți decis să începem colaborarea, comunicarea dintre reprezentanții noștri și dvs. se va realiza fie prin stabilirea unei întâlniri, fie prin mijloace de comunicare electronică precum adresa de e-mail, apeluri telefonice, whatsapp sau orice alt tip de aplicații, sens în care, va trebui să ne furnizați numărul dvs. de telefon și adresa de e-mail. Dacă ați decis ca metoda de comunicare să se realizeze prin intermediul mijloacelor de comunicare electronică, după ce ați trecut de procedura de identificare din prima etapă, spre exemplu prin intermediul unui apel video, pe parcursul desfășurării contractului respectiv, societatea noastră nu mai are îndatorirea de a verifica identitatea persoanei cu care comunică, sens în care, dacă aveți o suspiciune rezonabilă cu privire la existența unor terțe persoane care ar putea să utilizeze orice fel de date ale dvs. în comunicarea cu noi, va trebui să ne notificați de îndată pe adresa de e-mail a societății sau prin orice alt mijloc posibil, pentru a putea lua toate măsurile necesare.

Pe perioada desfășurării relației contractuale dintre noi și dvs., aveți obligația de a ne furniza în mod corect toate datele de care avem nevoie pentru a putea completa documentele pe care dvs. le solicitați. În situația în care mai exisă sau vor mai exista și alte persoane care dețin sau care vor deține o anumită calitate în societate, alături de dvs., înainte de a ne furniza datele lor de identificare, dvs. aveți îndatorirea de a le aduce la cunoștință Politica noastră de Confidențialitate.

În ceea ce privește procesul de întocmire a documentelor, va fi necesar să ne comunicați acte precum C.I.-ul asociatului/ asociaților sau administratorului/administratorilor ori a titularului de P.F.A., dovada dreptului de proprietate, dar și alte informații sau înscrisuri care au legătură cu solicitarea pe care ne-o veți adresa. Menționăm faptul că, în cazul în care informațiile și documentele pe care ni le veți pune la dispoziție nu sunt conforme cu situația pe care ați prezentat-o și achesând la prevederile articolului 322 din Codul Penal care face referire la falsul în înscrisuri sub semnătură privată, vă indicăm faptul că, întreaga răspundere civilă și penală vi se impută.  

** Vă solicităm să țineți cont de faptul că, informațiile care sunt furnizate de către reprezentanții societății noastre prin intermediul mijloacelor de comunicare(telefonie, e-mail, chat sau oricare aplicație de mesagerie) sau publicate prin intermediul site-ului, nu pot fi asimilate activității de consultanță așa cum este ea prevăzută în Legea numărul 51/1995, sens în care, societatea noastră nu își asumă răspunderea pentru informațiile greșite sau incomplete, utlizatorul fiind cel care își asumă toată răspunderea și riscurile.  

7.1. Plasarea comenzii, acceptarea tarifului, executarea contractului și livrarea documentelor

Menționăm încă de la început faptul că, serviciile prestate de către societeatea noastră pot fi onorate doar în zilele lucrătoare deoarece înregistrarea dosarului de care dvs. aveți nevoie poate fi operată doar în timpul programului de funcționare al Registrului Comerțului, iar eliberarea documentelor poate avea loc tot în aceleași condiții. 

În urma discuțiilor pe care le veți avea cu reprezentanții societății noastre, în ceea ce privește serviciile de care dvs. doriți să beneficiați, vă vom solicita documentele și informațiile de care avem nevoie pentru realizarea lucrării și vă vom comunica prețul pe care urmează să îl achitați. Odată cu achitarea serviciilor solicitate, dvs. vă exprimați acordul expres în ceea ce privește executarea contractului, prestarea serviciilor și livrarea documentelor.

De asemenea, vă precizăm faptul că, serviciile pe care dvs. le regăsiți pe site-ul societății noastre nu echivalează conform legislației civile cu o ofertă, ci cu o invitație la ofertă.

Vă solicităm să țineți cont de faptul că, după momentul în care ați achitat serviciul pe care dvs. l-ați solicitat, luați la cunoștință de pierderea dreptului de a vă retrage din contract, conform art. 16 lit. a) din O.U.G 34/2014 deoarece serviciile prestate sunt exceptate de la dreptul de retragere.

Serviciul se consideră a fi realizat în integralitate de către societatea noastră odată cu redactarea completă a documentelor pe care beneficiarul le-a solicitat și prin predarea fizică a documentelor sau prin transmiterea acestora pe oricare dintre mijloacele de comunicare puse la dispoziție de către societatea noastră deoarece odată realizate și transmise beneficiarului aceste documente pot fi folosite în scopul solicitat de către beneficiar.

În ceea ce privește executarea contractului, societatea noastră se obligă față de dvs. să depună toate diligențele necesare pentru a aduce la îndeplinire serviciul de care aveți nevoie în timpul agreat de către ambele părți ale contractului însă, societatea își asumă o obligație de mijloace și nu de rezultat. Menționăm faptul că, orice întârziere care nu este legată de redactarea documentelor, nu poate fi imputată societății noastre. Spre exemplu, dar fără a ne limita doar la acestea, în situația în care documentele nu au fost expediate la timp de către reprezentanții Registrului Comerțului sau documentele au fost expediate la o altă adresă de către reprezentanții Registrului Comerțului decât cea indicată de către noi, etc., societatea noastră nu poate fi considerată răspunzătoare pentru evenimentele respective.

În ceea ce privește livrarea documentelor către beneficiar, acestea pot fi expediate pe adresa de e-mail indicată de către dvs., spre exemplu, atunci când doriți să intrați mai repede în posesia actelor și ulterior expediate prin intermediul curierului cu plata la dvs., dar doar atunci când ați solicitat ca documentele să fie eliberate în original de către Registrul Comerțului deoarece, politica registrului nu perimite atât eliberarea fizică a actelor cât și eliberarea acestora pe baza e-mail-ului sau pot fi expediate doar prin intermediul unui curier după ce vor intra în posesia noastră, cu mențiunea că, plata acestui serviciu va fi suportată integral de către dvs. în momentul în care veți intra în posesia coletului.

7.2. Împuternicirea mandatarului și depunerea dosarului

În momentul în care alegeți să colaborați cu societatea noastră, pentru a vă putea reprezenta în fața Registrului Comerțului, atât nouă cât și colaboratorilor noștri ne veți acorda un mandat general care include aspecte precum:

 • redactarea, depunerea și susținerea cererii în fața Registrului Comerțului, inclusiv mențiuni și completări cu privire la acestea;
 • comunicarea cu reprezentanții Registrului Comerțului pentru a îndeplini cu succes soluționarea cererii;
 • colaborarea cu partenerii noștri, inclusiv de a schimba documente și date personale conform Politicii noastre de confidențialitate, cu scopul de a îndeplini operațiunile necesare, în vederea furnizării serviciilor solicitate.

De asemenea, ne veți acorda un mandat expres în vederea încheierii unui contract de asistență juridică în numele și pentru reprezentarea dvs., cu unul dintre colaboratorii noștri, care are drept scop depunerea dosarului de înființare sau de modificare a societății dvs. la Registrul Comerțului.

În vederea îndeplinirii mandatelor acordate, societatea noastră poate comunica atât cu Registrul Comerțului cât și cu colaboratorii noștri pe baza propriilor adrese fizice de corespondență (atunci când documentele se transmit în format original către colaboratorii noștri), în baza propriilor numere de telefon, conturi de whatsapp, adrese de e-mail sau a oricăror alte aplicații de mesagerie.   

7.3. Plata taxelor

În privința acestei operațiuni, societatea noastră se angajează ca prin suma de bani pe care o va primi din partea dvs. să achite către Registrul Comerțului și taxele aferente serviciului de care dvs. aveți nevoie.

În cazul în care, dosarul a fost respins pe motiv că dvs. nu v-ați conformat solicitărilor noastre în timp util(maxim 15 zile din momentul amânării dosarului, conform procedurilor în vigoare de la Registrul Comerțului) și ulterior doriți să continuăm procedura, atunci trebuie să achitați încă o dată taxa pentru redepunerea dosarului.

De asemenea, în ipoteza în care, în urma convorbirilor purtate cu reprezentanții societății noastre sau în urma înregistrării dosarului pe rolul Registrului Comerțuilui, fie colegii noștri, fie persoana de la Registrul Comerțului desemnată cu soluționarea actelor dvs. constată în urma verificării dosarului faptul că, pe lângă mențiunea/mențiunile pe care dvs. doriți să le efectuați în cadrul societății, trebuie să mai aduceți și alte modificări atunci, suma de bani ce trebuie achitată în plus cade în sarcina dvs.. Spre exemplu, dar fără a ne limita doar la prezenta ipoteză, dacă în urma discuțiilor pe care le veți avea cu reprezentanții noștri, nu doriți să țineți cont de părerile noastre prin care vă sugerăm faptul că, pe lăngă mențiunea/mențiunile solicitată/solicitate mai trebuie să efectuați și alte modificări atunci, societatea noastră nu poate fi considerată răspunzătoare pentru alegerile pe care dvs. le faceți, sens în care, pentru orice nouă modificare care vă va fi pusă în vedere prin rezoluția de amânare de pe portalul Registrului Comerțului, va trebui să achitați o sumă de bani suplimentară care va fi stabilită împreună cu reprezentanții societății noastre și care reprezintă diferența de taxe ce trebuie achitată către Registrul Comerțului și onorariul nostru pentru rectificarea actelor. 

7.3. Durata contractului încheiat între Crystal Business Solutions S.R.L. si Beneficiar

Contractul care a fost încheiat între prestator și beneficiar în momentul în care prestatorul a confirmat comanda, fie are o durată de 3 luni de zile(spre exemplu, în situația în care beneficiarul a achitat serviciul solicitat însă, ulterior acestei operațiuni și aflat în perioada de grație anterior amintită nu a mai revenit către prestator sau reprezentanții acestuia cu documentele și/sau informațiile de care acesta/aceștia avea/aveau nevoie pentru realizarea serviciului solicitat), fie încetează în momentul în care Registrul Comerțului a soluționat dosarul, indiferent de rezultatul acesteia(admis sau respins).   

De asemenea, există situații excepționale în care am putea denunța unilateral Contractul, cum ar fi:

 • dacă avem un motiv întemeiat să credem că furnizarea în continuare a Serviciilor este dăunătoare pentru noi sau pentru furnizorii noștri terți, colaboratorii externi sau entitățile afiliate, ori dacă apreciem că ar putea cauza un prejudiciu imaginii sau fondului nostru de comerț. În această situație, din motive de securitate, ne rezervăm dreptul de a nu dezvălui motivul concret care a stat la baza deciziei de a denunța unilateral Contractul;
 • dacă suntem obligați să facem acest lucru pentru a ne conforma unui act normativ sau unei hotărâri judecătorești.

Înainte de a recurge la denunțarea unilaterală, vă vom trimite o notificare pe adresa de e-mail indicată de către dvs. pentru a vă da oportunitatea să remediați cauza care stă la baza notificării. Denunțarea își va produce efectul dacă nu veți lua măsurile de remediere necesare într-un termen rezonabil, dar nu mai mare de 5 zile lucrătoare de la data comunicării notificării.

Nu vă vom notifica în prealabil dacă acest lucru:

 • ar putea compromite, interfera sau afecta securitatea noastră, a furnizorilor noștri terți, a colaboratorilor externi sau a entităților afiliate;
 • nu ne este permis din motive legale;
 • ar putea cauza un prejudiciu sau pune în pericol o terță persoană.

7.4. Erorile materiale

În vederea soluționării dosarului, vom depune eforturi rezonabile din punct de vedere comercial pentru a descoperi posibilele erori materiale ce au fost comise de către reprezentanții Registrului Comerțului însă, dvs. sunteți cel care aveți responsabilitatea de a verifica dacă datele înscrise în documentele doveditoare sunt corecte și de a ne sesiza în termen de 5 zile existența oricărei erori pe care o identificați. Puteți face acest lucru prin trimiterea unei poze lizibile cu documentul sau documentele în care ați constatat eroare ori prin trimiterea unui scan a actului respectiv. În situația în care eroarea sesizată de către dvs. este reală, societatea noastră vă poate ajuta în vederea remedierii acestei probleme, rezervându-ne dreptul de a solicita plata serviciilor suplimentare pe care va urma să le prestăm.

 

 1. Modificări asupra tarifelor practicate și obligațiile clientului

Societatea noastră își rezervă dreptul de a modifica tarifele pe care le practică, fără a fi nevoie de o înștiințare în prealabil sau de îndeplinirea vreunei alte formalități. Pentru a cunoaște ultimele modificări care au fost aduse în secțiunea de “Tarife” va trebui să accesați pagina societății noastre sau să luați legătura cu reprezentanții nostri.

Menționăm faptul că, contractele care au fost încheiate anterior rectificării acestei secțiuni nu vor fi afectate în nici un fel de noile modificări. 

În conformitate cu legislația în vigoare, plata serviciilor se face în moneda națională, RON, iar achitarea tarifului pentru serviciile furnizate se realizează prin metodele de plată pusă la dispoziție de către societatea noastră, și anume:

 • prin transfer bancar în contul societății noastre, specificat în factură, deschis la ING BANK;
 • prin depunere de numerar la bancă;
 • prin remiterea sumei de bani cash către reprezentanții noștri.

În momentul în care alegeți să faceți plata prin oricare dintre primele două modalități anterior expuse, înțelegeți și sunteți de acord faptul că nu societatea noastră furnizează serviciile de plată, sens în care, noi nu le putem controla. De asemenea, vă punem în vedere faptul că, societatea noastră NU va fi responsabilă sau răspunzătoare pentru orice pretenții, daune, deficiențe, pierderi, costuri și cheltuieli rezultate din sau legate de utilizarea serviciilor de plată.

În cazul în care veți plăti online, va trebui să aveți în vedere faptul că plata va fi autorizată și validată de către banca emitentă. Societatea noastră nu are obligația de a presta serviciile solicitate sau prelucra comenzile primite, în cazul în care tranzacția nu este procesată din motive care nu ne privesc. Eventualele probleme se pot verifica la banca emitentă și soluționa împreună cu aceștia.

Clientul are obligația de a plăti integral orice factură, indiferent de deducerile care îi sunt impuse de lege, anterior momentului de începere a redactării.

Atât societatea noastră cât și clientul își exprimă voința și acordul de implementare a facturării electronice, având la baza art. 155 alin. (28) din Legea nr. 571/2003. Astfel, chitanța și factura fiscală vor fi trimise acestuia în format electronic, pe e-mail.

 

 1. Feedback și recenzii

Așteptăm feedback-ul, comentariile și sugestiile dvs., dar vă rugăm să țineți cont de faptul că le putem folosi în orice scop și fără nicio obligație sau răspundere față de dvs.

 

 1. Recenzii și publicitate

În calitate de Client, ne acordați dreptul de a folosi numele și sigla companiei dumneavoastră ca referință în scopuri de marketing și materiale promoționale, ori în cadrul portofoliului, site-ului de prezentare sau pe rețelele sociale și în alte comunicări publice sau private. Vom aprecia în mod deosebit dacă ne-ați oferi o recenzie pe care am putea să o folosim în mod similar.

 

 1. Declinarea responsabilității

Utilizarea informațiilor de pe site-ul societății noastre precum și cele primite de la reprezentanții noștri se va face pe proprie răspundere. În nici o situație societatea noastră nu poate fi considerată răspunzătoare pentru orice cost generat, pierdere sau daună suferită că urmare a utilizării informațiilor respective ori în ceea ce privește conținutul platformei noastre, a mesajelor expediate sub orice formă sau prin intermediul oricărei aplicații, a e-mail-urilor trimise sau a comunicărilor telefonice.

Societatea noastră nu își asumă nici o responsabilitate în cazul în care site-ul nu poate fi accesat de către Utilizatori, pe o perioada nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.

 

 1. Limitarea răspunderii

Contractul nu limitează răspunderea niciunei părți pentru deces, vătămare corporală, fraudă, neglijență gravă sau intenție. În limita legii, niciuna dintre Părți nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere de profit, venituri sau date, pierderea de oportunități sau orice pierdere financiară și nici pentru orice daune directe sau indirecte rezultate de pe urma furnizării, imposibilității de furnizare sau furnizării neconforme a Serviciilor. În plus, nici noi și nici dvs. nu vom fi răspunzători pentru pierderile pe care nu le-am fi putut prevedea în mod rezonabil la încheierea Contractului sau pentru evenimente care sunt în afara controlului nostru rezonabil. În mod expres, vom răspunde pentru eventualele prejudicii materiale datorate culpei noastre exclusive doar în limita sumelor achitate pentru furnizarea Serviciilor.

 

 1. Forță majoră

Niciuna dintre Părți nu va fi răspunzătoare pentru imposibilitatea sa de a respecta clauzele Contractului din cauza unor evenimente care nu pot fi controlate. Astfel de evenimente pot include, dar nu se limitează la, atacuri de tip “denial-of-service”, o neexecutare din partea unui furnizor terț, greve, penurie, revolte, incendii, fenomene ale naturii, război, terorism și acțiuni guvernamentale. Vom depune eforturi rezonabile pentru a relua executarea Contractului, pe măsură ce evenimentele vor permite acest lucru. Cu toate acestea, dacă evenimentele continuă mai mult de 60 (șaizeci) de zile, oricare dintre părți poate rezilia prezentul Contract prin transmiterea unei notificări celeilalte.

 

 1. Despăgubiri

Ne veți despăgubi pe noi, administratorii, agenții, angajații, furnizorii noștri terți, colaboratorii externi și entitățile afiliate împotriva oricăror pretenții, plângeri, cereri, răspunderi, daune, pierderi și costuri, inclusiv amenzi sau acțiuni ale autorităților guvernamentale, suportate ca urmare a încălcării termenilor Contractului sau a utilizării ilegale a Serviciilor de către dvs. sau de către o persoană care utilizează datele dvs. de contact în mod fraudulos pentru a beneficia de Servicii.

 

 1. Soluționarea reclamațiilor

În situația în care sunteți nemulțumit de realizarea serviciilor noastre, vă rugăm să ne contactați la adresa de email: contact@crystal-business.ro și vom încerca să rezolvăm situația respectivă cât mai curând posibil, în maniera pe care noi o considerăm potrivită.

 

 1. Soluționarea litigiilor

Utilizatorul a luat la cunoștință de faptul că legile române sunt cele care vor guverna Termenii de mai sus precum și orice altă dispută de orice natură care ar putea interveni între utilizator și CRYSTAL BUSINESS SOLUTIONS SRL.

În situația unor eventuale conflicte între CRYSTAL BUSINESS SOLUTIONS SRL și clienții săi, în prima etapă se va încerca rezolvarea acestora pe cale amiabilă.

Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat de către instanța competentă de la sediul CRYSTAL BUSINESS SOLUTIONS SRL, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

În cazul în care o clauză va fi constatată ca fiind nulă sau inaplicabilă conform legislației în vigoare, restul Contractului va rămâne neafectat. Părțile sunt de acord să modifice astfel de clauze în spiritul în care au fost create inițial.

Pentru reclamații către A.N.P.C va rugăm să folosiți acest link: https://anpc.ro